آزموده را آزمودن خطاست/ ایران، اسارت پذیر نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری