آمریکا وارد جنگ بایک ملت شده است/با سران چین و روسیه دیدار می کنم

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر