مصاحبه نماینده ترامپ در امور ایران با رسانه اماراتی و تأکید بر تقویت تحریم ها

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر