وضعیت اندوه بار تپه شش هزار ساله «اسکو» در داراب پارس

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری