خسارت سیل به ۸۱۹ واحد مسکونی در سبزوار

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر