اتباع ایران بخصوص نخبگان و دانشمندان از سفر به آمریکا اجتناب کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری