شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به ٤٩.٤ رسید

میزان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری