نمایندگان مجلس با عدم تصویب «FATF» مانع تنگ تر شدن سفره مردم شوند

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر