سه هزار تن سیمان رایگان در مناطق سیل زده خوزستان توزیع شد

سیمان خبر
در حال انتقال به منبع خبر