بازار در برابر کاهش قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز مقاومت می کند

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر