سردار ! مطلبی که می گویید نه واقعیت دارد،نه منطقی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری