به کدام دسته از زندانیان مرخصی داده نمی شود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری