تدابیر ویژه بانک ملت برای مشتریان در مناطق سیل زده؛ امهال قراردادهای تسهیلات

اعتبار نیوز
در حال انتقال به منبع خبر