ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

بولتن نیوز
در حال انتقال به منبع خبر