طرح تحویل کنتور های حجمی آب چاه های کشاورزی در یزد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری