پزشک آبادانی اثر بخشی روش درمانی جدید در درمان کرونا را تایید کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری