مقاومت بازار مسکن در برابر تخلیه حباب

تداوم رشد قیمت مسکن و مقاومت در برابر تخلیه حباب، می تواند تورم بازار اجاره را در میان مدت تا ۱۰۰درصد افزایش دهد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir