نگهداری و استفاده از سلاح گرم خودکار ۵ تا ۱۰سال حبس دارد

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر