آسیب ۵ تا ۷۰ درصدی زلزله به ۴۰ روستای میانه

تبریز جوان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری