لاوروف: دولت سوریه باید کنترل مناطق شمال شرق را در دست بگیرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر