بیمارستان سوانح و سوختگی کرمانشاه با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری