ابهام تبدیل وضعیت و استخدام رسمی ایثارگران برطرف شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری