دو درصد علم دنیا و 22 درصد علم کشورهای اسلامی توسط ایران تولید می شود

روزنامه رسالت
در حال انتقال به منبع خبر