قتل بامدادی در شهر نورآباد ممسنی

حوالی ساعت یک بامداد بود که خبر وقوع یک قتل در محله جابه شهر نورآباد همگان را در بهت فرو برد. ؛

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir