بیش از ۱۲۰هزار هکتار از شالیزارهای گیلان مکانیزه نشا شد

هاتف نیوز
در حال انتقال به منبع خبر