مرور رئیس جدید شورای شهر اصفهان بر شعارهای انتخاباتی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری