صف طولانی ساکنان سیل زده کارولینای شمالی برای آب و غذا

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر