با صدور اطلاعیه ای انجام شد توضیحات شورای نگهبان درباره حذف یک گزارش

الف
در حال انتقال به منبع خبر