جمهوری آذربایجان از آزادسازی مناطق جدید در قره باغ کوهستانی خبر داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری