سی ان ان: دست های ترامپ به خون خاشقچی آلوده است

الف
در حال انتقال به منبع خبر