تصویب کلیات طرح دو فوریتی الزام بانک ها به حذف سود و جریمه مضاعف

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر