توفان غرب خراسان رضوی را درنوردید

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر