سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مدیریت جدید خود را شناخت و محمد مشاری سکان اداره این شرکت را در دست گرفت. بر اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، محمد مشاری به سمت مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی ایران از شرکت های تابعه بانک صنعت و معدن منصوب شد.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری