مومن برای رسیدن به پست و مقام تملق گویی نمی کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری