کشت زعفران به روش آیروپونیک

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
موج ( ۱۵)

همایش افول آمریکا