اقتصاد کشور باید به نقطه بازدارندگی برسد/ خلق ثروت یک هنر است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری