سرویس "ارزش افزوده" چاپیدن جیب مردم است و با قمارخانه تفاوتی ندارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری