مبارزه با ملخ صحرایی در 48 هزار هکتار از اراضی کشور به صورت هوایی و زمینی+ عکس

الف
در حال انتقال به منبع خبر