تاکید استاندار خوزستان بر تکمیل خدمات زیرساختی برای بهره برداری از 10 هزار مسکن مهر در هفته دولت در استان

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر