کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی با بدبینی به مذاکره تجاری چین و آمریکا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری