کرونا به سادگی با لمس سطوح منتقل نمی شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری