طرح ملی وقف قرآن کریم در قزوین آغاز شد

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر