عکس نوشت| ساختارهای تشخیصی و آزمایشگاه ها برای همه کشورهای جهان یک گلوگاه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری