رسمی؛ لونین به وایادولید پیوست

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر