اقتدار و صلابت ایران امروز ترجمان جمله تاریخی «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری