اتحادیه اروپا::هرگونه اولتیماتوم را در مورد برجام رد می کنیم .

پویانیوز
در حال انتقال به منبع خبر