یک ریال ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای غیرضروری اختصاص نیافت

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر