لک لک ها بازمی گردند؟

کتاب صوتی «لک لک ها بر بام» کتاب تازه ای نیست و اثری قدیمی از نویسنده ای هلندی الاصل است اما من این کتاب را به تازگی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برای مجموعه «کتاب آوا» روایت کرده ام و با داستانی که دارد به نظرم کتابی آموزنده و گیرا برای نوجوانان است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir