ویتنام: میزبانی نشست آمریکا و کره شمالی نشانه مثبتی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری