برای نخستین بار؛ عبور یک هواپیمای اسرائیلی از آسمان سودان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری